T e k s t  &  V e r b e e l d i n g
                       O v e r   k u n s t,   c u l t u u r   e n   n a t u u r 

Belofte voor de toekomst                  English

Op deze website publiceer ik korte verhalen over wat mij raakt in de wereld van kunst, natuur en cultuur. Ook maak ik verbeeldingen. Fictie én non-fictie. Tekst én beeld komen voort uit grote betrokkenheid bij de wereld van de kunst en cultuur, waarin ik al meer dan 30 jaar actief ben. Daarvoor is de natuur, in de meest brede zin van het woord, mijn inspiratiebron. Kunst en cultuur zijn de basis van alles wat de samenleving mooier maakt en kán maken.
Daarom verveelt het nooit je daarvoor in te zetten.

Mijn motto: creativiteit is de belofte voor onze toekomst.

Lesser Slave Lake, CA, 2017

Mijn bijdrage

Ik wil een bijdrage leveren aan innovaties in de kunst- en cultuurwereld, waarmee ik zo’n dertig jaar ervaring heb in verschillende posities. Waar ik goed in ben is het creëren van nieuwe samenwerkingsverbanden, het zoeken naar de juiste blauwdruk voor een bestaande of op te richten organisaties en het zoeken naar het juiste profiel.

Zie hier voor meer informatie

Boek De Maatschappelijke Onderneming

Het boek “De maatschappelijke onderneming” is uitverkocht. Indien gewenst kan ik een pdf sturen. Ik vraag daarvoor een bijdrage van € 10 om de onkosten te dekken. Het boekje bevat twaalf verhalen, die voortkomen uit gesprekken met museumdirecteuren en enkele andere spelers in het culturele veld. Daarbij twaalf reflecties, zes columns en twintig aanbevelingen voor het gewone museum, dat het met een bescheiden budget en een gemiddelde collectie moet doen.
Een van de conclusies is dat het museum zich vooral als een maatschappelijke onderneming moet opstellen. De eenzijdige interpretatie van het begrip cultureel ondernemerschap heeft een ratrace naar geld en aandacht veroorzaakt, met veel verliezers en een paar winnaars.

Voor meer info: de inleiding en inhoudsopgave vind je hier.