T e k s t  &  V e r b e e l d i n g
 O v e r   k u n s t,   c u l t u u r   e n   n a t u u r 

De waarde van musea (English)

Inzicht, begrip en inspiratie 

Model submarine , Rahmi M. Koç Museum , Ankara

De munitie van het museum

Mensen hebben vaak een eenzijdig zicht op elkaars landen en culturen. Dit creëert afstand, wantrouwen en is uiteindelijk de basis voor nog meer misverstanden. Musea spelen hierin een belangrijke rol. Zij zijn de verzamelaars, beheerders en presentatoren van cultureel erfgoed. Hun collecties bestaan ​​uit tastbare en ontastbare getuigenissen van 's werelds verleden en heden en bevatten verhalen over mensen en hun omgeving. Ze zijn de munitie van de musea om deel te nemen aan de strijd tegen onwetendheid, die te vaak leidt tot vijandigheid en intolerantie. 

Verkeerd beeld 

Stereotiepe opvattingen over elkaars achtergrond en cultuur zijn vaak gebaseerd op onvoldoende kennis en onjuiste interpretatie. Zie het gemiddelde beeld dat, naar mijn ervaring, bestaat in de hoofden van veel mensen hier in het westen van bijvoorbeeld de mensen in Turkije, vooral sinds de mislukte putsch en wat er op dit moment gebeurt. Dat beeld wordt helaas bepaald door hoofddoeken en de islam. In feite heeft Turkije - zelfs nu een grote minderheid, misschien een meerderheid, zijn mond dicht houdt - een veelzijdige culturele geschiedenis met zoveel meer dimensies dan een buitenstaander zou verwachten. 

Museum van Anatolische Beschavingen 

in mei 1997 werd in Lausanne de European Museum of the Year Award uitgereikt aan het Museum van Anatolische Beschavingen, een van de mooiste musea in Ankara. Kenneth Hudson (1913-1999), oprichter van het European Museum Forum, die deze prijs jaarlijks uitreikt sinds 1977, zei dit: "Terwijl er politiek geharrewar is tussen Griekse en Turkse vertegenwoordigers, is deze man," en hij sloeg zijn arm om de schouders van de emotionele museumdirecteur van dit prachtige museum, "in staat om Griekse en Turkse wetenschappers schouder aan schouder te laten werken aan de opgravingen voor het museum." Het museum is een zeer belangrijke speler op het gebied van archeologie en een van de belangrijkste toeristische attracties in Ankara.

Begrip en tolerantie 

Deze anekdote is een voorbeeld van hoe belangrijk een museum kan zijn. Musea bieden informatie, bevorderen begrip en bieden inspiratie door interculturele samenwerking en door verhalen te vertellen die herkenbaar zijn voor mensen overal ter wereld. Musea kunnen verhalen in een bepaalde combinatie van erfgoed en kunst verbeelden. Dit is de reden waarom ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan het begrip en de tolerantie tussen mensen met verschillende culturele achtergronden en ideeën. Begrip en tolerantie zijn de pijlers waarop we de wereld van morgen bouwen. De toekomst overkomt ons niet. We maken die zelf. 

3 augustus 2016