T e k s t  &  V e r b e e l d i n g
 O v e r   k u n s t,   c u l t u u r   e n   n a t u u r 

Belofte voor de toekomst                  English

Op deze website publiceer ik korte verhalen over wat mij raakt in de wereld van kunst, natuur en cultuur. Ook maak ik verbeeldingen. Fictie én non-fictie. Tekst én beeld komen voort uit grote betrokkenheid bij de wereld van de kunst en cultuur, waarin ik al meer dan 30 jaar actief ben. Daarvoor is de natuur, in de meest brede zin van het woord, mijn inspiratiebron. Kunst en cultuur zijn de basis van alles wat de samenleving mooier maakt en kán maken.
Daarom verveelt het nooit je daarvoor in te zetten.

Mijn motto: creativiteit is de belofte voor onze toekomst.

Nowhere (9)


Mijn bijdrage

Ik wil een bijdrage leveren aan innovaties in de kunst- en cultuurwereld, waarmee ik zo’n dertig jaar ervaring heb in verschillende posities. Waar ik goed in ben is het creëren van nieuwe samenwerkingsverbanden, het zoeken naar de juiste blauwdruk voor een bestaande of op te richten organisaties en het zoeken naar het juiste profiel.

Zie hier voor meer informatie