Suriname

Oriëntatiereis


Van 11 tot 23 februari 2016 was ik samen met Kaj Morel, oprichter en eigenaar van De Betekenisfabriek, in Suriname voor een flink aantal oriënterende gesprekken over kunst, cultuur en samenleving.Diezijn mogelijk gemaaktmet de fantastische hulp van onze gastvrouw Ada Korbee, die zich in dat land al bijna tien jaar inzet voor de kunsten.
We zijn allebei erg geïnteresseerd in de driehoek onderwijs, cultuur en zorg, omdat kunst&cultuur in dat verband veel kan betekenen. Ter introductie van onszelf hadden we een introductiedocument gemaakt, dat hier valt te lezen.

Zo onbevangen als we het land betraden en de vele gesprekken en ontmoetingen aangingen, zoverrassend was het resultaat.De korteperiodedie we hadden voor ons bezoekheeft ons tal van wijshedenopgeleverd en inzichten in deze bijzondere interculturelesamenleving. We weten nu dathet een land is met veel dimensies, waar boeiende mensenmet hun zeer verschillende culturele achtergrondensamenleven op een wijze waarwij in Europa van kunnen leren.

Kaj heeft inmiddels een artikel geschreven over onze ontmoeting metbeeldend kunstenaar Marcel Pinas, die zijn kunst op bewonderenswaardigewijze dienstbaar maaktaan de gemeenschap.
Dat artikel is hier te lezen.

Binnenkort verschijnt er op deze site van mijn hand een stuk over Fort Nieuw Amsterdam en directeurGerard Alberga. We hadden inspirerende gesprekken met hem. Hijontwikkelt dit openluchtmuseum metpassie en ondernemingszin. Deze bakermat van de hedendaagse Surinaamse samenleving mag watmij betreft uitgroeien tot een plek waarSurinamers en bezoekers kennis maken met het bijzondere DNA van het land.
Verder maakten we kennis met onderneemster Monique Nouh Chaia, die de Readytex Art Gallery in Paramaribo bestiert en samen met haar broer Joseph de plantage van haar overleden vader (plantage Katwijk) nieuw leven in probeert te blazen.We bezochten de eerste 'woonunit' voor mensen met dementievan de stichting Wiesje en ontmoetten de Nederlandse Corine Spoor in'haar' Saamaka museum in Pikin Slee in Boven Suriname.
Webezochten een kindermuseum met een tentoonstelling in opbouw
(Villa Zapakara), spraken met de universiteitschef, gaven een presentatie bij de Rotary Paramaribo, liepen met Mando door het oerwoud en nog veel meer.

Het meest uitgebreid contact hebben we gehad met Gerard Alberga van Fort Nieuw Amsterdam. Met hem hebben we tot op de dag van vandaag contact pover de missie en visie van zijn museum. Zie hier voor een uitgebreid artikel van mijn hand.


Menimi, februari 2016