Creativiteit

Sleutel voor de toekomstSpeels en vrolijk


De achtbaan op de verbeelding hierboven is onderdeel van het lunapark 'Kamikaze' in Ankara, Turkije. Kamikaze is, zoals u wellicht weet, de term die werd gebruikt voor de zelfmoordcommando's van het Japanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Natuurlijk is een rit in de achtbaan voor menigeen een doodenge ervaring. Aan de andere kant is het een vreemde benaming voor zoietsspeels en vrolijks als een kermis.


Creatieve vaardigheden


De 'homo ludens', de spelende mens, beschouwen als gevaarlijk? Dat staat voor een mentaliteit die we regelmatig aantreffen in de wereld van vandaag, die in toenemende mate complex wordt en waarin zekerheden als sneeuwvoor de zon verdwijnen.
In het algemeen worden creatieve en speelse ideeën met argusogen bekeken in deze wereld, waarin cijfers en risicomanagement de boventoon voeren, terwijl juist deze ideeënkunnen leiden tot nieuwe inzichten en oplossingen voor problemen die al lang bestaan.
De aantrekkelijkheid van de wereld is voor een groot deel afhankelijkvan de creatieve vaardighedenvan de mens. We komen die vaak tegen in de wereld van de kunsten.


Risicomijdend gedrag


Voor de uitdagingen die de wereld van nu ons voorhoudt kan het creatieve en kunstzinnigetalent van de mens van nut zijn. Toch wordt het maar mondjesmaat ingezet. Waarom? Wel, omdat creativiteit in de ogen van de'captains of industry' van deze tijdnog steeds staat voor chaos, risico en verspilling van geld. Men mijdt risico's zoveel mogelijk om eigenpositieen inkomenbuitendegevarenzonete houden. Ditrisicomijdendegedrag zet dewereldop slot. Getalenteerde, intelligente en creatieve mensen hebben de sleutel, maar ze kunnen niet bij de deur. Nog niet.


Ben & Jerry's


Deze kwestie doet me denken aan de geschiedenis van 'Ben & Jerry's', de fabriekvoor consumptie-ijsdie jaren geleden (1978) werd opgericht door Ben Cohen en Jerry Greenfield.

Alle ingrediëntenwerden geleverd door duurzame producenten. De bosbessenkwamen rechtstreeksvan kleine boeren in het oerwoud, de chocola werdgemaakt met cacao van duurzame plantages.
IJs met een maatschappelijke boodschap, zullen we maar zeggen. Ze waren hun tijd ver vooruit.Het eerste kantoor van de oprichtersverschildeoverigens nogal van wat het doorsnee bedrijfspand. Je kon met de lift omhoog en met de glijbaan naarbeneden. Jonge medewerkers werden de wereld ingestuurd op zoek naar nieuwe smaken.
Dit alles sproot voort uit hetcreatievebrein van deze hippies van het eerste uur, nu heren van respectabele leeftijd.


Unilever


Hoewel het bedrijfinmiddelsis overgenomendoor Unilever, staat de oorspronkelijkevisie en missie van Ben & Jerry's nog recht overeind. Het feit dat een grote multinationaldeze buitengewone encreatieve onderneming in haar armen heeft gesloten zou enige hoop kunnen geven. Ook is het zo dat het succes al bewezen was. Unilever had zelf nooit deze ongewone en risicovolle stap genomen,die de beide heren in de vorige eeuw maakten.
Eerst is het dan ook aan creatieve, kunstzinnigeen onafhankelijke mensen, die buiten de gebaande paden durven denken en het risiconemen. De weg naar nieuwe mogelijkheden, oplossingen voor lastige problemen, wordt zelden vrijgemaakt door gevestigde bedrijven en instituten.
Het is een goed voorbeeld van wat ik probeer aan te geven:creativiteitontsluit de werelden is een belofte voor de toekomst.December 2016

Kamikaze, Ankara, 2014