Tembe Art Studio

Kunst en de regio


Kunst en maatschappij


Is kunst een doel op zichzelf? Waarom zou kunst ├╝berhaupt een doel moeten dienen? Daarover zijn de meningen verdeeld. Feit is wel dat kunst kan inspireren en tot nieuwe gedachten kan leiden. Wanneer een maatschappelijk doel dichterbij komt door de inzet van kunst heeft dat iets groots. Dat kwamen Kaj Morel en ik tegen bij Marcel Pinas in zijn Tembe Art Studio in Moengo, Suriname. Kaj schreef een artikel over deze ontmoeting. Dat is hier te lezen.


Eigenwaarde


De manier waarop Marcel zijn kunst ten dienst stelt van de gemeenschap en de mensen bij zijn werk betrekt is indrukwekkend. Het is wat mij betreft van meer betekenis dan een galerie vol kunst en bezoekers met voldoende geld om die kunst te kopen. Daar is niks mis mee, maar ik ben meer onder de indruk van kunst- en cultuurtentoonstellingen met een maatschappelijke relevantie. Kunst en cultuur zo organiseren dat het betekenis aan mensen geeft, waarmee ze hun eigenwaarde kunnen versterken, vind ik het mooiste dat dat er is.


Kwaliteit


In Nederland worden de kunst- en cultuurinstellingen in de meest recente cultuurnota van de Rijksoverheid opgeroepen samen te werken met de regio waarin ze zijn gehuisvest. Daarover is veel discussie. Sommige kunst- en cultuurinstellingen zijn er terughoudend in, omdat het zou betekenen dat de kwaliteit van de tentoonstellingen omlaag gaat. 'Regionaal' staat in hun ogen voor amateuristisch. Ik begrijp die angst, maar ben het er ook mee oneens. Kunst ten dienste stellen van de gemeenschap hoeft helemaal niet koste te gaan van de kwaliteit. Integendeel. Marcel Pinas laat zien dat het kan.

Voor wie Suriname bezoekt is een bezoek aan Moengo wat mij betreft een verplicht nummer.


Maart 2016


Terug naar Suriname